ZoLi BUZZ B Electric Nail Trimmer

搜索

发货重量: 0.44 磅 ASIN: B003CN0V7Y 品牌: ZoLi 小宝宝刚长出指甲来,爸爸妈妈又不敢用小剪子、指甲钳剪。那么ZoLi指甲修剪器简直就是救星。机器小巧便携,分分钟就能把小指甲打磨得光滑圆润。4个磨甲垫适合4个年龄段,从婴儿到成年都可以用。速度可调。好莱坞星爸星妈们都人手一个的神器。
Image of ZoLi BUZZ B Electric Nail Trimmer
Manufacturer: Zoli Baby
Brand: Zo·Li
Price: $35.00

分类:

品牌: